Hai SM-säännöt

Voimassaolevat Haiveneluokan SM-säännöt 2015:

PDF: SM-säännöt

Haiveneluokan Suomen mestaruuskilpailun säännöt


1. TARKOITUS
Suomen mestaruuskilpailulla (SM) tarkoitetaan kilpailua, jossa ratkaistaan vuosittain Haiveneluokan Suomen mestaruus.


2. KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ, AIKA JA PAIKKA
SM-kilpailun voi järjestää vain Suomen Purjehtijaliiton (SPL) tunnustama seura. Anomus SM-kilpailun järjestämisestä tulee lähettää edellisen vuoden toukokuun loppuun mennessä Haipurjehtijat - Hajseglare ry:lle ja SPL:lle. Saatuaan Haipurjehtijat - Hajseglare ry:n lausunnon kilpailun järjestämisestä, SPL voi myöntää luvan kilpailun järjestämiseen ja vahvistaa kilpailuajan ja -paikan. Kilpailu on järjestettävä Suomen vesialueella ja, mikäli mahdollista, vuosittain eri paikkakunnilla.


3. OSANOTTOMÄÄRÄYKSET
SM-kilpailu on avoin kaikille Haiveneille, joilla on voimassa oleva mittaustodistus ja jotka täyttävät luokan säännöt. Koko miehistön tulee olla SPL:n tunnustaman purjehdusseuran ja Haipurjehtijat - Hajseglare ry:n jäsen. Kilpailuun osallistuvan ulkomaalaisen veneen ja sen miehistön tulee kuulua maansa vastaaviin yhdistyksiin. Miehistön kokonaismäärä on kolme tai neljä. Miehistön jäsenen vaihtoon vaaditaan tuomariston kirjallinen lupa. Veneen tulee olla vakuutettu kolmatta osapuolta koskevien vahinkojen varalta.

 

4. KILPAILUKUTSU
Järjestävän seuran on tiedotettava SM-kilpailusta vähintään neljä viikkoa ennen ensimmäistä kilpailupäivää. Kilpailukutsussa on mainittava kaikki Purjehduksen kilpailusääntöjen sekä Haiveneluokan sääntöjen vaatimat tiedot. Lisäksi on ilmoitettava tarkistusmittausten aika ja paikka.

SM-kilpailun virallinen kilpailukutsu voidaan julkaista Haipurjehtijat-Hajseglare ry:n jäsenlehdessä tai henkilökohtainen kutsu on lähetettävä kaikille Haipurjehtijat-Hajseglare ry:n jäsenille. Lisäksi järjestäjä tiedottaa kilpailusta SPL:n kilpailukalenterissa. Kilpailu hyväksytään SM-kilpailuksi, mikäli osallistujien määrä
edellisenä vuonna on ollut vähintään kaksikymmentä venettä vähintään viidestä eri seurasta.

Purjehdusohjeet tulee olla saatavilla suomenkielisinä. Suomenkieliset ovat ratkaisevat.


5. VENEIDEN TARKISTUKSET
Osallistuvalla veneellä tulee olla voimassa oleva mittaustodistus. Veneiden, purjeiden ja varusteiden tarkistusmittauksia voidaan suorittaa pistokokein. Menettelytavasta päättää Haipurjehtijat - Hajseglare ry:n hallitus yhdessä järjestävän seuran kanssa.

Järjestäjä voi merkitä SM-kilpailuun hyväksytyt veneet Haipurjehtijat - Hajseglare ry:n hyväksymällä merkillä.


6. SÄÄNNÖT
Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusääntöjä, SPL:n määräyksiä, Haiveneen luokkasääntöjä ja purjehdusohjeita.

 

7. VARUSTEET JA PURJEET
Veneessä on sen kilpaillessa oltava luokkasääntöjen vaatima vähimmäisvarustus. Kaikki käytettäviksi aiotut purjeet on esitettävä tarkastettaviksi järjestäjien määräämällä tavalla ja ajankohtana ennen kilpailun ensimmäistä purjehdusta. Purjeissa tulee olla SPL:n tai muun kansallisen purjehtijajärjestön mittausleima.
Tuomariston luvalla vene voi käyttää vieraalla purjenumerolla varustettua purjetta, joka on asianmukaisesti tarkastettu ja leimattu.

 

8. RADAT
Ratojen on oltava vastatuuli-myötätuulityyppisiä. Radan pituus valitaan siten, että voittajaveneen tavoiteaika on puolitoista tuntia ja keskimääräinen nopeus vähintään kaksi solmua. Luovilähtö ja luovimaaliintuloosuus ovat pakollisia. Ensimmäisen luoviosuuden pituuden tulee olla vähintään puoli merimailia ja
viimeisen luovin tulee olla täysimittainen.


Kilpailulautakunnan tulee voida siirtää kääntömerkkejä tuulen kääntyessä. Rataa ei saa lyhentää.

Kilpailulautakunnan täytyy mitätöidä purjehdus, jos yksikään radan purjehtinut vene ei ole tullut maaliin kolmen tunnin kuluttua lähdöstä. Jos johtava vene saapuu maaliin kolmen tunnin kuluessa lähdöstä, kirjataan seuraavan tunnin kuluessa maaliin tulleille veneille maaliintulosija. Muut veneet kirjataan ei
maaliin tulleiksi (DNF).


Jos ensimmäinen vene ei saavuta luovimerkkiä tunnin kuluessa lähdöstä, purjehdus pitää mitätöidä ja lähettää uudestaan heti olosuhteiden salliessa. Purjehdusta ei kuitenkaan saa lähettää viimeisenä kilpailupäivänä
klo 17.00:n jälkeen.


Ratamerkkeinä tulee käyttää tarpeeksi näkyviä merkkejä. Rata-alueen läheisyydessä tulee partioida järjestäjän turvallisuusvene, joka pystyy tarvittaessa hinaamaan Haiveneitä.

Tuulirajat:
Mikäli keskimääräinen tuulen nopeus on ennen lähtöä yli 15 m/s, ei lähtöä pidä yrittää, ja jos keskimääräinen tuulen nopeus ylittää 17 m/s osapurjehduksen aikana pysyvästi, niin purjehdus tulee keskeyttää.

 

9. PISTELASKU JA PURJEHDUSTEN LUKU
Kilpailussa käytetään sijalukujärjestelmää. Kilpailuohjelmassa on kuusi (6) purjehdusta.
Jos kilpailussa on suoritettu viisi tai kuusi purjehdusta, jätetään jokaisen veneen huonoin tulos pois sen kokonaispistemäärästä.
Mikäli vain neljä purjehdusta on suoritettu, lasketaan niiden kaikkien pisteet veneen kokonaispistemäärään.
Mikäli ei saada suoritetuksi vähintään neljää purjehdusta, Suomen mestaruutta ei jaeta.
Tasapisteet:
Mikäli veneillä on samat sijat, viimeisen suoritetun purjehduksen tulos ratkaisee lopputuloksen.


10. KILPAILUN AIKATAULU
Kilpailut on purjehdittava kolmena (3) päivänä. Päivinä 1, 2 ja 3 purjehditaan kunakin päivänä normaalisti kaksi purjehdusta. Kilpailupäällikkö voi tarvittaessa muuttaa purjehdusten määrää. Lähtöjen maksimimäärä ensimmäisenä kilpailupäivänä on kaksi (2) ja toisena ja kolmantena kilpailupäivänä kolme (3).


11. TUOMARISTO
SM-kilpailun tuomaristoon kuuluu vähintään kolme jäsentä kahdesta tai useammasta seurasta:
a) puheenjohtaja, jolla on oltava vähintään SPL:n kansallisen tuomarin pätevyys.
b) kaksi muuta jäsentä, joilla on oltava vähintään SPL:n aluetuomarin pätevyys.
Tuomariston jäsen ei voi olla kilpailulautakunnan jäsen eikä osallistuva kilpailija.

12. TULOKSET
Järjestävän seuran on kahden viikon kuluessa kilpailun päättymisestä lähetettävä täydelliset kilpailupöytäkirjat SPL:lle ja Haipurjehtijat - Hajseglare ry:lle. Virallisissa lopputuloksissa tulee mainita kaikkien osallistuneiden veneiden nimet, jos sellainen on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettu, sekä koko miehistön suku- ja etunimet sekä purjehdusseurat, joita he ovat edustaneet.

13. PALKINNOT
Voittajaveneen perämies ja miehistö saavat SPL:n tai Haipurjehtijat - Hajseglare ry:n mestaruuskunniakirjat.
Kolmelle parhaalle miehistölle jaetaan Haipurjehtijat - Hajseglare ry:n mestaruusmitalit.
Voittajaveneen perämies ja miehistö saavat Haipurjehtijat - Hajseglare ry:n kiertopalkinnot vuodeksi haltuunsa.
Kilpailun kuudelle parhaalle miehistölle jaetaan henkilökohtaiset palkinnot.
Jokaisen lähdön voittajaveneen miehistölle on jaettava palkinto.
Järjestävä seura voi jakaa lisäpalkintoja.

14. MAINONTA JA SPONSOROINTI
Haipurjehtijat - Hajseglare ry. pidättää itsellään oikeuden osallistua kilpailuun kohdistuviin mainos- ja sponsorointineuvotteluihin.

15. MUUTOKSET
Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamiseksi pitää tehdä kirjallisesti Haipurjehtijat - Hajseglare ry:n hallitukselle. Tutkittuaan muutoksen aiheellisuuden se tuo muutosehdotuksen päätettäväksi Haipurjehtijat - Hajseglare ry:n yleiseen kokoukseen. Muutetut säännöt toimitetaan Suomen Purjehtijaliittoon, missä ne
lopullisesti hyväksytään.