Hai Rankingkilpailusäännöt

Voimassaolevat Hai Rankingkilpailusäännöt vuodelta 2010:

PDF: Hai Rankingkilpailusäännöt

HAIVENELUOKAN RANKINGKILPAILUSÄÄNNÖT 2010
1 § Tavoitteet
Rankingkilpailujen tavoitteena on lisätä luokan arvostusta sekä kehittää venekuntien kilpailuaktiviteettia.

2 § Osakilpailut
Haipurjehtijat - Hajseglare r.y:n hallitus päättää vuosittain rankingpistelaskuun kuuluvien kilpailujen lukumäärästä ja järjestäjistä. Päätöksestä tulee ilmoittaa jäsenistölle viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Kilpailuja on oltava vuodessa vähintään neljä, kuitenkin enintään yhdeksän. SM-kilpailut ovat aina yksi rankingkilpailu.

3 § Pistelasku
Pisteet lasketaan kunkin erillisen rankingkilpailun lopputuloksista seuraavasti:
- yksi piste osanotosta
- yksi piste jokaisesta voitetusta veneestä
- yksi piste kilpailun kokonaisvoitosta.
Vain startanneet veneet huomioidaan pisteitä laskettaessa. Rankingpisteisiin lasketaan kaikkien rankingkilpailujen pisteet, johon venekunta on osallistunut. Rankingpisteisiin otetaan mukaan aina SM-tulos. Mikäli ei ole osallistunut SM-kilpailuihin tulee siitä nolla pistettä. Purjehdittujen lähtöjen vähimmäismäärä kussakin erillisessä rankingkilpailussa on yksi. Rankingpisteitä voidaan antaa vain kilpailusta, joissa lähteviä veneitä on vähintään kolme.

4 § Tulokset
Rankingkilpailussa kippari ja vene lasketaan yhdeksi venekunnaksi. Miehistön vaihto on sallittu kilpailujen välillä, ei kuitenkaan saman kilpailun osakilpailujen välillä ilman paikallisen kilpailujärjestäjän lupaa. Jos kippari kilpailee eri kilpailuissa eri veneillä, niitä lasketaan erillisiksi tuloksiksi rankingsarjassa.
Rankingkilpailun voittaa se venekunta, joka kerää osakilpailuista 3 §:ssä määritetyllä tavalla eniten rankingpisteitä. Tasapisteissä ratkaisee SM-tulos, toiseksi voitettujen veneiden lukumäärä ja viimeiseksi parempi sija yksittäisessä osakilpailussa.

5 § Järjestäjät
Rankingkilpailun järjestävän seuran on hoidettava mahdollisuus veneiden nostoon ja laskuun. Noston ja laskun ei tarvitse sisältyä osallistumismaksuun.6 § Tulosten ilmoittaminen Hallituksen tulee saattaa rankingtulokset jäsenkunnan tietoon sekä Suomen Purjehtijaliittoon kunkin vuoden loppuun mennessä.